Annonser


En8 Wings red Fit and healthy for life

Övningen är skapad 2016-03-18 av CeciliaKoala. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hålla sig i form keep fit
 • motion; motionera exercise
 • regelbunden regular
 • väl avvägd balanced
 • kost diet
 • avge release
 • uppiggad exhilarated
 • känsla sense
 • minska reduce
 • oro anxiety
 • öka boost
 • själförtroende self-confidence
 • andfådd out of breath
 • raskt briskly
 • smidig flexible
 • stärka strengthen
 • brant steep
 • din grej up your street
 • total räckvidd full range
 • uppnå achieve
 • pass slot
 • det måste finnas there is bound to be
 • övertygad convinced
 • kratta rake
 • soffpotatis couch potato

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en8-wings-red-fit-and-healthy-for-life.5999123.html

Dela