en el colegio

Övningen är skapad 2017-03-15 av spanskaingrid. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lengua modersmål
 • historia historia
 • ciencias naturales NO
 • trabajos manuales slöjd
 • religión religion
 • matemáticas matematik
 • educación física idrott
 • geografía geografi
 • dibujo bild
 • empieza han/hon/den/det börjar
 • la clase lektionen
 • el día de Felipe Felipes dag
 • desayuna han/hon äter frukost
 • toma han/hon tar
 • me gustan jag gillar (flera saker)
 • me gusta jag gillar (en sak)
 • va han/hon går
 • va al colegio han/hon går till skolan
 • odio jag hatar
 • en punto exakt
 • primero först
 • luego sedan
 • recreo rast
 • habla han/hon talar
 • su hans, hennes
 • come han/hon äter
 • parque parken
 • lunes måndag
 • martes tisdag
 • miércoles onsdag
 • jueves torsdag
 • viernes fredag
 • sábado lördag
 • domingo söndag
 • colacao o´boy
 • un par de ett par
 • galletas kex

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en-el-colegio.7192308.html

Dela