Emma parle de la Suède p.94-95

Övningen är skapad 2017-04-05 av marben0909. Antal frågor: 72.
Välj frågor (72)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jakten la chasse
 • förr autrefois
 • fortfarande encore
 • nära près de
 • ett stearinljus une bougie
 • röra sig framåt s'avancer
 • under pendant
 • en resa un voyage
 • senare plus tard
 • en maträtt un plat
 • en köttbulle une boulette de viande
 • ett hav une mer
 • en sjö un lac
 • rent pure
 • nästan överallt presque partout
 • ofta souvent
 • gå och fiska aller à la pêche
 • vid havet au bord de la mer
 • en mask un ver
 • full av plein de
 • en älg un élan
 • hannarna les mâles
 • (de) kan (ils) peuvent (pouvoir)
 • nå en höjd av atteindre la hauteur de
 • deras (horn)-krona lers bois
 • (horn)-tagg cors
 • renar rennes (m pl)
 • längst upp i norr tout au nord
 • lever vivent (vivre)
 • samerna les Sames (m pl)
 • man kallade on appelait (appeller)
 • lappar Lapons (m pl)
 • några quelgues-uns
 • föda upp élever
 • bära, ha på sig porter
 • upplysa illuminées
 • ljusets drottning la reine de la lumière
 • ett kortege, följe un cortège
 • tärnor demoiselles d'honneur
 • stjärngossar pages (m pl) en chapeau pointu
 • spetsig pointu
 • tomtenissar des lutins
 • jag skulle vilja j'aimerais (aimer)
 • träffa dig te voir
 • sommarlovet les grandes vakandes (f pl)
 • nästa prochaines
 • visa dig te montrer
 • ett skepp un vaisseau
 • sjunka sombrer
 • mitt i centrum en plein centre
 • den gav sig av il partait (partir)
 • ett vrak uns épave
 • (det) återfanns (elle) a été retrouvée (retrouver)
 • ytan la surface
 • ett av de vackraste un de plus beaux
 • ett museum un musée
 • favoriträtten le platt préféré
 • fisken le poisson
 • eftersom comme
 • till stor del en grande partie
 • omgärdat, omringat entourée
 • jag var tio år j'avais dix ans (avoir)
 • jag gjorde min debut je fasais mon début (faire)
 • en fiskare un pêcheur
 • en brygga un ponton
 • en hink un seau
 • ett fiskespö uns canne à pêche
 • betet le appât
 • slog jag mig ner je me suis installée (s'installer)
 • en abborre une preche
 • jag skulle vilja je voudrais (vouloir)
 • ibland parfois

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/emma-parle-de-la-suede-p-94-95.7132317.html

Dela