Ellenore och Manfred, glosor fredag v.48

Övningen är skapad 2020-11-20 av ellemantor. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fïerhten biejjien varje dag
 • daerpies behövs
 • daalhkesh medicin
 • båanta bonde
 • gaertene bondgård
 • bïetskedidh klippa, slå
 • snähkere snickare
 • viedtjere hammare
 • fealloe planka
 • bigkedh bygga
 • manne sïjhtem industrije-barkijinie barkedh jag vill jobba som industriarbetare
 • gaajhke alla

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ellenore-och-manfred-glosor-fredag-v-48.10143823.html

Dela

Annonser