ELF

Övningen är skapad 2015-09-12 av julreh. Antal frågor: 160.
Välj frågor (160)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • samtycka acquiesce
 • förmaning admonition
 • motståndare adversary
 • förespråka advocate
 • förfärad aghast
 • förkärlek affinity
 • anklagelse allegations
 • anspelning allusion
 • lugna appease
 • godtycklig arbitrary
 • samling array
 • aladåb aspic
 • samtycka assent
 • tillgång asset
 • uppnå attain
 • drabba befall
 • välgörande beneficient
 • förlust bereavement
 • mild bland
 • tveka boggle
 • bakdel breech
 • häckla castigate
 • överlägsen cavalier
 • avstå cede
 • hövlighet comity
 • berömma commend
 • tvinga fram compel
 • självgod complacent
 • lugna compose
 • förvärra compound
 • medge concede
 • begränsa confine
 • antagande conjecture
 • överlämna consign
 • förakt contempt
 • sammankalla convene
 • uppsyn countenance
 • eftertraktad coveted
 • slug cunning
 • dank
 • avgörande decisive
 • locka decoy
 • härleda deduce
 • avhopp defection
 • underskott deficit
 • ange denote
 • ombud deputies
 • omväg detour
 • besvikelse disillusionment
 • urskilja discern
 • förärande dismay
 • skilja åt diverge
 • upprymdhet elation
 • grundämne element
 • anseende eminence
 • registrering enrol
 • berättigad entitled
 • beläst erudite
 • bevisa evince
 • utmärka sig excel
 • utöva exert
 • förklarig explicable
 • fiktiv fictitious
 • briljera flaunt
 • göra upprörd flurried
 • smeka fondle
 • framför allt foremost
 • förverka forfeit
 • fålla fold
 • klen frail
 • lönlöst futile
 • mäta gauge
 • förgylla gild
 • brutto gross
 • klaga på grumble
 • lättlurad gullible
 • rån heist
 • ofantlig immense
 • hämma impede
 • våldsam impetuous
 • underförstådd implicit
 • benägen inclined
 • svårförståelig incomprehensible
 • inkonsekvent inconcistent
 • ökning increment
 • slutsats inference
 • intrång infringement
 • oförskämd insolent
 • gripa in intervene
 • faktura invoice
 • resväg itinerary
 • berättigad till justified
 • lagstiftning legislation
 • lealös limp
 • läskunnig literate
 • framträda loom
 • fördärva mar
 • sätt means
 • omtvistad moot
 • gemensam mutual
 • irriterad nettled
 • okänd notorious
 • tvingad obligated
 • påtvinga obtrude
 • utelämna omit
 • driva ut oust
 • offentlig overt
 • försona pacify
 • dalta med pamper
 • störst paramount
 • trivial pedestrian
 • tillåtlig permissible
 • lämplig perinent
 • bestickande plausible
 • jämvikt poise
 • praktisk pragmatic
 • företrädare precursor
 • förvarning premonition
 • undersökning probe
 • skaffa procure
 • djupsinnig profound
 • välstånd prosperity
 • rensa purge
 • skända revish
 • tygla refrain
 • yttrande remark
 • häva rescinded
 • granska revise
 • genomsökande rummage
 • säcka sag
 • klyftiga savvy
 • omfattning scope
 • pur sheer
 • smyga slip
 • slösa squander
 • stanna stall
 • synsätt stance
 • bastant stout
 • stadig sturdy
 • sänka ner submerge
 • sensuell sultry
 • upprätthålla sustain
 • greja tamper
 • verklig tangible
 • nivå tier
 • skiftning tinge
 • aktuell topical
 • vackla totter
 • besegra trounce
 • undervisning tuition
 • obegriplig unintelligible
 • ledsaga usher
 • våldsam vehement
 • risk venture
 • plats venue
 • dialekt vernacular
 • nyck whim
 • vana wont
 • bedrövlig wretch
 • avkastning yield

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/elf.4798114.html

Dela