"(이)세요" el. "이에요/예요"

Övningen är skapad 2013-09-15 av DoubleM. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • (Är det här din lillasyster?) 이 사람은 너의 여동생 이에요 ?
  • (Nej, det är min storasyster) 아니요, 우리의 언니 예요
  • (Vem är detta?) 이분은 누구 세요 ?
  • (Det är min morfar/farfar) 우리의 할아버지 세요
  • (Mormor är lärare) 할머니는 선생님 이세요
  • (Den där personen är polis) 그분은 경찰 이세요
  • (Den där personen är min kompis) 그 사람은 제 친구 예요

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/el.3002348.html

Dela