El tiempo (weather)

Övningen är skapad 2018-08-31 av EllaBresson. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • el tiempo the weather
 • ¿Qué tiempo hace? What is the weather like?
 • Hace buen tiempo. It's nice weather.
 • Hace mal tiempo. It's bad weather.
 • Hace calor. It's hot.
 • Hace fresco. It's cool.
 • Hace frío. It's cold.
 • Hace viento. It's windy.
 • Hace sol. It's sunny.
 • Está nevando. It's snowing.
 • Está nublado. It's cloudy.
 • Llueve. It's raining.
 • Tengo frío. I am cold.
 • Tengo calor. I am warm.
 • ¡Qué frío! It's so cold!
 • ¡Qué calor! It's so hot!
 • la temperatura temperature
 • el mínimo minimum, low
 • el máximo maximum, high

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/el-tiempo-weather.8033133.html

Dela

Annonser