El móvil en el aula, del 1

Övningen är skapad 2015-01-29 av nordliden. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • consigo med sig
 • incluso till och med
 • quines de som
 • más de uno mer än en
 • aunque fastän, även om
 • simple enkel
 • utilizar att använda
 • hacer llamadas att ringa samtal
 • la reproductura de música musikspelaren
 • la grabadora de sonido ljudinspelaren
 • la calculadora miniräknaren
 • la libreta de apuntes anteckningsblocket
 • las 24 horas del día 24 timmar om dygnet
 • el contrato de tarifa fija abonnemang med fast månadspris
 • la máquina fotográfica kameran
 • la consola de juegos spelkonsollen
 • innumerable cantidad obestämt antal
 • ser o no ser att vara eller inte vara
 • integrar integrera
 • quehaceres del aula klassrumsarbete
 • el objeto de discusión diskussionsämnet
 • se man
 • la autoridad myndigheten
 • escolar skol-
 • constructivo konstruktiv
 • el foro forumet
 • determinar att fastställa
 • deber att vara tvungen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/el-movil-en-el-aula-del-1.4221024.html

Dela