El internado glosor

Övningen är skapad 2019-03-05 av Moa102. Antal frågor: 63.
Välj frågor (63)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • semestre termin
 • curso årskurs
 • horario schema
 • profesor lärare
 • nota betyg
 • director rektor
 • alumnos elever
 • aprobar godkänd
 • suspender bli underkänd
 • beca stipendium
 • castigo straff
 • expulsión religering
 • han muerto de har dött
 • quizás kanske
 • oscuro mörkt
 • salir gå ut
 • esperar vänta
 • perdida vilse
 • ningún ingen (6 bokstäver)
 • seguro säker
 • juntos tillsammans
 • única enda
 • necesito jag behöver
 • sabes vet du
 • mayor äldre
 • tampoco inte heller
 • cuidar ta hand om
 • próxima nästa
 • continuar fortsätta
 • contesta svarar
 • tantos så många
 • confiar lita
 • peligro fara
 • pedir be om
 • cuidado försiktig
 • venido kommit
 • aprendéis ni lär er
 • razón rätt
 • he dicho jag har sagt
 • puedes kan du
 • todavía fortfarande
 • nadie ingen (5 bokstäver)
 • para que för att
 • ya redan
 • así så här
 • supongo jag antar
 • siempre alltid
 • a escondias i smyg
 • suerte tur
 • nunca aldrig
 • pista ledtråd
 • orfanato barnhem
 • mujer kvinna
 • conmigo med mig
 • enhorabuena grattis
 • el desván vinden
 • rápidamente snabbt
 • esconder gömma
 • castigar att straffa
 • prometes lovar du
 • tonterías dumheter
 • loco galen
 • joven ung

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/el-internado-glosor.8908597.html

Dela