Ekologi #88776213

Övningen är skapad 2020-04-07 av Mibolls. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ekologi läran om samspelet i naturen.
 • Ekosystem en avgränsad del av naturen där vi undersöker hur olika organismer är beroende av varandra och av miljön som de lever i. Ett ekosystem kan vara litet eller stort.
 • Biotisk allt levande i ett ekosystem, t ex djur, växter, svampar, bakterier.
 • Abiotisk allt icke levande i ett ekosystem, t ex ljus, temperatur, vindar, näringsämnen.
 • Population alla individer av samma art. T ex alla harar i ett ekosystem, eller alla tallar.
 • Växtsamhälle alla växter i ett ekosystem, t ex alla växter på en äng.
 • Djursamhälle alla djur i ett ekosystem, t ex alla djur i ett akvarium.
 • Biotop en naturtyp, t ex äng, lövskog, barrskog, insjö, hav, där vissa växt- och djursamhällen är typiska och ofta finns.
 • Habitat den miljö och omgivning som en växt- eller djurart behöver för att trivas, överleva och utvecklas.
 • Ekologisk nisch En del av ett ekosystem, ett område med precis rätt förutsättningar (boplatser, föda/näring, utrymme att föröka sig) för att en organism ska ha bäst möjligheter att överleva.
 • Konkurrens när olika organismer "tävlar" om samma resurser.
 • Opportunist en art som lätt anpassar sig till olika miljöer.
 • Specialist en art som har höga krav på omgivningen och inte anpassar sig till olika miljöer.
 • Pionjär en art som är först på plats att börja växa efter t ex en skogsbrand.
 • Evolution hur allting utvecklas, tar lång tid. Anpassar sig så att man passar miljön.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ekologi-88776213.9742980.html

Dela