Ein Interview mit Isabella Naujoks

Övningen är skapad 2020-07-16 av HofKenntoft. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sich überlegen tänka igenom, tänka över
 • an die Uni gehen börja på universitetet
 • verwirklichen förverkliga
 • sich entscheiden für bestämma sig för
 • ziehen dra, resa, flytta
 • erneut igen, återigen
 • der Zufall slumpen, ödet
 • überlassen lämna, överlämna
 • der Gedanke tanken
 • entspannt avslappnad
 • während under (om tid)
 • der Raum rummet, platsen, utrymmet
 • es hat sich geboten det erbjöds
 • das Gepäck bagaget
 • der Inhalt innehållet
 • die Taschenlampe ficklampan
 • dreckig lortig, mycket smutsig
 • der Schlafsack sovsäcken
 • seinen Augen trauen tro sina ögon
 • unterrichten undervisa
 • ermöglichen göra möjligt
 • inzwischen sedan dess
 • der Ausschnitt avsnitt, utdrag
 • das Jobangebot erbjudande om arbete
 • die Tätigkeit aktiviteten, sysselsättningen, arbetet
 • beeindrucken göra intryck på, imponera på
 • die Aufsicht uppsikten
 • die Betreuerin vårdaren
 • äußerst bescheiden i högsta grad anspråkslös
 • hauptsächlich huvudsakligen
 • die Leitung ledningen
 • ungeschält oskalad
 • vergleichsweise jämförelsevis
 • unterwegs sein vara ute och resa
 • sich um jemanden kümmern ta hand om någon, bekymra sig om någon
 • unvergesslich oförglömlig
 • zählen zu räknas som
 • das Weltkulturerbe världskulturarvet
 • das Ereignis händelsen
 • erleben uppleva

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ein-interview-mit-isabella-naujoks.9822629.html

Dela

Annonser