Egna ord del OVER 9000

Övningen är skapad 2017-01-16 av chiliZW. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • habit vana
 • chase jaga
 • obey lyda
 • good manners gott uppförande
 • a few några
 • quite ganska
 • a lot mycket
 • at the time vid den tiden
 • companion dog sällskapshund
 • film company filmbolag
 • brave djärv
 • female hona, tik
 • male hane
 • a flooded river en översvämmad flod
 • performance föreställning
 • played the part so well spelade rollen så bra
 • manager chef, direktör
 • altogether allt som allt, totalt
 • brilliant smart, klipsk
 • kind-hearted godhjärtad
 • longest-running som visats längst tid
 • part roll
 • budgie undulat
 • yoo hoo hallå
 • certainly säkert
 • next door's cat grannens katt
 • awful hemskt
 • keep your room tidy hålla i ordning ditt rum
 • that many words så många ord
 • I'll make it up to you jag ska gottgöra det

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/egna-ord-del-over-9000.6969704.html

Dela