E nagu eesti kap 5 s. 28-29

Övningen är skapad 2021-02-24 av Alexvo. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • (vilken) tid, tiden, tider aeg, aja, aega
 • bra, bra, bra hea, hea, head
 • morgon, morgonen, morgonar hommik, hommiku, hommikut
 • nästa, nästa, nästa järgmine, järgmise, järgmist
 • språk, språk, språk keel, keele, keelt
 • klocka, klockan, klockor kell, kella, kella
 • hem, hemma, hem kodu, kodu, kodu
 • skola, skolan, skolor kool, kooli, kooli
 • Hand, handen, händer käsi, käe, kätt
 • vecka, veckan, veckor nädal, nädala, nädalat
 • dag, dagen, dagar päev, päeva, päeva
 • vägg, väggen, väggar sein, seina, seina
 • timme, timmen, timmar tund, tunni, tundi
 • arbete, arbeta, arbeten töö, töö, tööd
 • dörr, dörren, dörrar uks, ukse, ust
 • kväll, kvällen, kvällar õhtu, õhtu, õhtut
 • buss, bussen, bussar buss, bussi, bussi
 • stund, stunden, stunder hetk, hetke, hetke
 • station, stationen, stationer jaam, jaama, jaama
 • kassa, kassan, kassor kassa, kassa, kassat
 • fartyg, fartyget, fartygen laev, laeva, laeva
 • flygplan, flygplanet, flygplaner lennuk, lennuki, lennukit
 • hållplats, hållplatsen, hållplatser peatus, peatuse, peatust
 • biljet, biljetten, biljetter pilet, pileti, piletit
 • tidtabell, tidtabellen, tidtabeller (planer) plaan, plaani, plaani
 • bilfärja, bilfärjan, bilfärjor praam, praami, praami
 • pengar, pengarna, pengar raha, raha, raha
 • tåg, tåget, tågen rong, rongi, rongi
 • taxi, taxin, taxor takso, takso, taksot
 • spårvagn, spårvagnen, spårvagnar tramm, trammi, trammi
 • trådbuss, trådbussen, trådbussar troll, trolli, trolli
 • sista, sist, sista viimane, viimase, viimast
 • elev, eleven, elever õpilane, õpilase, õpilast

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/e-nagu-eesti-kap-5-s-28-29.10271036.html

Dela