Quand j'étais petit - ord: Obligatoriska

Övningen är skapad 2019-11-04 av cedvardsson. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • när jag var liten quand j'étais petit
 • långt från loin de
 • för min ålder pour mon âge
 • ganska assez
 • ofta souvent
 • hitta på bus faire des bêtises
 • tillsammans ensemble
 • de ville inte ha någon ils ne voulaient pas de
 • i stället à la place
 • varje morgon/förmiddag tous les matins
 • hon läste för oss elle nous lisait
 • utomhus dehors
 • ute i friska luften en plein air
 • jo, visst mais bien sûr que si
 • på eftermiddagarna dans l'après-midi
 • det var fint väder il faisait beau
 • åka kälke faire de la luge
 • inte så mycket pas grand-chose
 • jag kommer ihåg att je me rappelle que
 • av trä en bois
 • av läder en cuir
 • vara rädd för avoir peur de
 • jag ville aldrig je ne voulais jamais
 • vara ensam rester seul
 • bli panikslagen paniquer
 • vid minsta ljud au moindre bruit
 • därför att parce que

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/quand-jetais-petit-ord-obligatoriska.8862120.html

Dela