Duolingo Irish Verb

Övningen är skapad 2015-01-22 av katt08. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • snámhaim jag simmar
 • scríobhaim jag skriver
 • feiceann ser
 • siúlaim jag går
 • codlaímid vi sover
 • freagraím jag svarar
 • rithim jag springer
 • íocann betalar
 • don för den
 • taitníonn skiner
 • téimid vi åker
 • briseann bryter
 • imríonn leker, spelar
 • leis med den
 • usáidim jag använder
 • osclaím jag öppnar
 • bailíonn samlar
 • deir säger
 • éistim jag lyssnar
 • cloisimid vi hör
 • scéal historia
 • déanann gör
 • oibríonn arbetar
 • faighimid vi skaffar
 • insím jag berättar
 • déanaimid vi gör
 • gach varje
 • rud sak
 • gach rud allting
 • tógaimid vi tar
 • tagaimid vi kommer
 • tugann ger
 • duit till dig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/duolingo-irish-verb.4194249.html

Dela