Dugga

Övningen är skapad 2019-09-02 av matildaklintberg99. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Etyn C2H2
 • hypokloritjon ClO-
 • kisel Si
 • ättikssyra CH3COOH
 • myrsyra HCOOH
 • fosfatjon PO4(3-)
 • mangan Mn
 • vätesulfid H2S
 • magnesiumjon Mg(2+)
 • koldioxid CO2
 • bensen C6H6
 • koldisulfid CS2
 • Kalciumjon Ca(2+)
 • permanganatjon MnO4(-)
 • saltpetersyra HNO3
 • etanol C2H5OH
 • vätekarbonatjon HCO3(-)
 • Cd kadmium
 • HCN vätecyanid
 • aceton (CH3)2CO
 • koltetraklorid CCl4
 • väteperoxid H2O2
 • kvävedioxid NO2
 • hydroxidjon OH(-)
 • guld Au
 • eten C2H4
 • nitratjon NO3(-)
 • tiosulfatjon S2O3(2-)
 • kiseldioxid SiO2
 • bensen C6H6
 • etan C2H6
 • svavelsyra H2SO4
 • kvicksilver Hg
 • Ar argon
 • nitratjon NO3(-)
 • dietyleter (C2H5)2O
 • vätejodid HI
 • vätesulfid H2S
 • eten C2H4
 • ammoniumjon NH4(+)
 • hypoklorit ClO(-)
 • vätecyanid HCN
 • dikväveoxid N2O
 • bensen C6H6
 • peroxidjon O2(2-)
 • metanol CH3OH
 • nitritjon NO2(-)
 • kobolt Co

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/dugga.9151717.html

Dela