Do you want to be famous?

Övningen är skapad 2014-10-09 av AgnetaS. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • poll undersökning
 • aspirations ambition, mål
 • actor skådespelare
 • banker bankdirektör, bankir
 • character karaktär, figur
 • anonymous anonym, okänd
 • one man
 • bear in mind komma ihåg, tänka på
 • study studie, undersökning
 • common vanlig
 • intensity intensitet, kraft, styrka
 • matters har betydelse
 • self-esteem självkänsla
 • issues problem
 • reveals avslöjar
 • drive drivkraft
 • claims hävdar, påstår
 • suitability lämplighet
 • altruism oegennytta (motsatsen till egoism)
 • contribution bidrag
 • society samhälle
 • role model förebild
 • confirmation bekräftelse
 • cover omslag, framsida
 • obviously självklart
 • exclusive högklassig, förnäm, dyrbar
 • mansion herrgårdsbyggnad
 • penthouse takvåning, vindsvåning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/do-you-want-to-be-famous.3941295.html

Dela