Djur

Övningen är skapad 2019-10-22 av AndersWarnqvist. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gaahtoe katt
 • bïenje hund
 • hierkie häst
 • vöönhtse höna
 • gierhkie järv
 • govse ko
 • bïerne björn
 • åeruve ekorre
 • svaale fjällräv
 • giesielåbloe fjäril
 • tjovrege fluga
 • sïrve får
 • gaajhtse get
 • snurke gris
 • tsååbpe groda
 • njåemele hare
 • tjetskie hermelin
 • raante hjort
 • voerhtje kråka
 • råate lodjur
 • sluemege lämmel
 • snjeara mus
 • tjoejhke mygga
 • bovtsh renflock
 • miesie renkalv
 • sarva rentjur
 • rïeksege ripa
 • riepie räv
 • råase rådjur
 • skärhtjoe skata
 • hievnie spindel
 • tjåktja tjäder
 • tjeavra utter
 • aaltoe vaja
 • snöölhke varg
 • sarve älg
 • aarhtse örn

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/djur.9394802.html

Dela