Djur och natur

Övningen är skapad 2020-09-09 av carolo. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • björk såekie
 • gran goese
 • tall bietsie
 • rönn raavnije
 • sälg saalje
 • blåbär sirrie
 • lingon joknge
 • hjortron laadtege
 • svamp goebpere
 • kotte baahtsege
 • löv laste
 • skog skåajje
 • fjäll vaerie
 • sjö jaevrie
 • bäck johke
 • myr pluevie
 • tjärn tjonne
 • sten gierkie
 • järv gierhkie
 • björn duvrie
 • örn aarhtse
 • lo råate
 • räv riepie

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/djur-och-natur.9923391.html

Dela