Discors aux dirigeants du monde à l'ONU

Övningen är skapad 2019-08-14 av emeliehelander. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett tal, anförande, föredrag un discours
 • en ledare un dirigeant
 • FN l'ONU
 • det har ingen betydelse peu importe
 • välja choisir
 • bestämma déterminer
 • ifrågasätta mettre en question
 • upplevt vécu
 • en hungersnöd une famine
 • konfronterad confronté, -e
 • de sämsta les pires
 • dö av hunger mourir de faim
 • våldtagen violé, -e
 • fantastisk merveilleux, -euse
 • jag vill att alla ska veta det je veux que tout le monde le sache
 • en varelse un être
 • lyfta, höja soulever
 • en säkerhet, trygghet une sécurité
 • en tillhörighet une appartenance
 • vi måste lära oss il faut que nous apprenions
 • på nära håll de près
 • ett mål un but
 • förstärka renforcer
 • ett samarbete une coopération
 • ett människosläkte, människorna les humains
 • ett tillfälle, en chans une occasion
 • äga posséder
 • en kunskap, insikt une connaissance
 • generalförsamlingen l'assamblée générale
 • som ingen har gjort förut ce que personne n'a jamais fait
 • våga oser
 • förstöra, riva casser
 • en mur, vägg un mur
 • förstöra détruire
 • ett fördömande une condamnation
 • en fördom un préjugé
 • ett hinder un obstacle
 • en väg un chemin
 • samtida contemporain, -e
 • 2000-talet 21ème siècle
 • en värdering une évaluation
 • tacka remercier
 • ett tillfälle une opportunité
 • uttrycka sig s'exprimer
 • fritt librement

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/discors-aux-dirigeants-du-monde-a-lonu.9108427.html

Dela