Diktamen 180426

Övningen är skapad 2019-09-09 av Moonmadness. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cholelithiasis översätt och försvenska kolelitiasis/gallstensjukdom
 • chondromalacia patellae översätt uppmjukning i knäskål
 • kolelitektomi översätt borttagning av gallsten
 • myxokondrom översätt slem- och brosksvulst
 • hematuri översätt blod i urinen
 • kardiomyopati översätt hjärtmuskelsjukdom
 • meningoencefalomyelit översätt inflammation i hjärnhinna, hjärna och ryggmärg
 • kondrogenes översätt broskbildning
 • kolecystit översätt gallblåseinflammation
 • mykos översätt svampsjukdom
 • hydrocephalus försvenska och översätt hydrocefalus/vattenskalle
 • laparocentes översätt bukpunktion
 • keiloschis översätt läppspalt
 • enterorragi översätt armblödning
 • myorrexi översätt muskelbristning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/diktamen-180426.9198005.html

Dela