Diktamen 180419

Övningen är skapad 2019-09-09 av Moonmadness. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • coxalgia koxalgi/höftsmärta
 • encephalocele encefalocele/hjärnbråck
 • oesophagodynia esofagusodyni/smärta i matstrupen
 • splenectomia splenektomi/borttagning av mjälte
 • osteogenesis osteogenes/benbildning
 • uraemia uremi/urin i blodet
 • apnoea apne/andningsuppehåll
 • hepatorrhaphia hepatorrafi/leversutur
 • caecopexia cekopexi/fixering av blindtarm
 • enteroptosis enteroptos/tarmframfall
 • colostomia kolostomi/öppning utåt från tjocktarmen
 • tracheotomia trakeotomi/snitt i luftstrupen
 • pathogenesis patogenes/sjukdomsbildning
 • menorrhagia menorragi/onormalt riklig mensblödning
 • menorrhoea menorré/menstruation
 • oestogenes osteogen/benbildande
 • haematoria hematuri/blod i urinen
 • dyspnea dyspné/andningssvårigheter
 • pathogenes patogen/sjukdomsbildande
 • atresia oesophagus esofagusatresi/matstrupe utan öppning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/diktamen-180419.9198002.html

Dela