Digestionsapparaten

Övningen är skapad 2018-10-11 av idalis. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gallblåsa vesica fellea
 • lever hepar
 • analsäck sinus paranasalis
 • bukspottkörteln pancreas
 • ändtarmsmynning anus
 • blindtarm cecum
 • tjocktarm colon
 • tolvfingertarmen (första del) duodenum
 • tolvfingertarmen (mittendel) jejunum
 • tolvfingertarmen (sista del) ileum
 • ändtarm rectum
 • magsäck ventriculus
 • bukväggens mittlinje linea alba
 • bukhinna peritoneum
 • bukhåla cavum abdominis
 • foderstrupe esophagus
 • svalg pharynx
 • spottkörtlar under tungan gll. sublinguales
 • käkspottkörteln gl. mandibularis
 • öronspottkörtel gl. parotis
 • hårda gommen palatum durum
 • mjuka gommen palatum molle
 • tunga lingua
 • tandrot radix dentis
 • tandfack i käkben alveoli dentales
 • rotkanal (där pulpan smalnar) canalis radicis dentis
 • tandpulpa (kärl och nerver) pulpa dentis
 • tandhals (mellan krona och rot) cervix dentis
 • tandkrona (synliga delen) corona dentis
 • bakre kindtänder dentes molares
 • främre kindtänder dentes premolares
 • hörntand dentes canini
 • tänder dentes
 • tandkött gingiva
 • kinder buccae
 • läpp labia oris
 • munhåla cavum oris

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/digestionsapparaten.8570138.html

Dela