Digestion

Övningen är skapad 2019-03-19 av EmmosGlosor. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Dentes Tänder
  • Bucca Kinder
  • Cavum oris Munhåla
  • Lingua Tunga
  • Pallatum durum Hårda gommen
  • Pallatum molle Mjuka gommen
  • Gingiva Tandkötet
  • Glandula salivarie Spottkörtel

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/digestion.8976801.html

Dela