Der Sprung! 2 Meine Freunde und ich | A) Hallo!

Övningen är skapad 2016-11-05 av Johanna_E. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • In welche Klasse gehst du? I vilken klass går du?
 • Wie alt bist du? Hur gammal är du?
 • Woher kommst du? Var kommer du ifrån?
 • Wie heißt du? Vad heter du?
 • Wie geht's? Hur mår du?
 • Ich gehe in Klasse 7 Jag går i klass 7
 • Ich bin 13 Jahre alt Jag är 13 år gammal
 • Ich komme aus Hamburg Jag kommer från Hamburg
 • Ich heiße Miriam Jag heter Miriam
 • Danke gut! Bra tack!
 • Welche Telefonnummer hast du? Vilket telefonnummer har du?
 • Was spielst du gern? Vad spelar du gärna?
 • Was spielst du nicht gern? Vad spelar du inte så gärna?
 • Was hörst du gern? Vad lyssnar du gärna på?
 • Was für ein Tier hast du? Vad för djur har du?
 • Was ist dein Lieblingsfach? Vad är ditt favoritämne?
 • Meine Telefonnummer ist... Mitt telefonnummer är...
 • Ich spiele gern... Jag spelar gärna...
 • Ich spiele nicht gern... Jag spelar inte så gärna...
 • Ich höre gern... Jag lyssnar gärna på...
 • Ich habe eine Katze und einen Hund Jag har en katt och en hund
 • Mein Lieblingsfach ist... Mitt favoritämne är...
 • Hast du Geschwister? Har du syskon?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/der-sprung-2-meine-freunde-und-ich--a-hallo.6783049.html

Dela