De 22 grundämnena

Övningen är skapad 2021-02-01 av Tildesandin. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Väte H
 • Kol C
 • Kväve N
 • Syre O
 • Natrium Na
 • Magnesium Mg
 • Aluminium Al
 • Kisel Si
 • fosfor P
 • Svavel S
 • Klor Cl
 • Kalium K
 • Kalcium Ca
 • Krom Cr
 • Järn Fe
 • Nickel Ni
 • Koppar Cu
 • Zink Zn
 • Silver Ag
 • Guld Au
 • Bly Pb
 • Uran U

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/de-22-grundamnena.10257315.html

Dela