Danska verb

Övningen är skapad 2018-05-07 av idaliras. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • blive, blev, er blevet bli, blev, har blivit
 • komme, kom, kommet komma, kom, kommit
 • vokse op, voksede op, er vokset op växa upp, växte upp, har vuxit upp
 • begynde, begyndte, er begyndt börja, började, har börjat
 • arbejde, arbejdede, har arbejdet arbeta, arbetade, har arbetat
 • smide, smed, smidt kasta, kastade, kastat
 • bo, boede, boet bo, bodde, bott
 • spise, spiste, spist äta, åt, ätit
 • have, havde, haft ha, hadde, haft
 • være, var, været vara, var, varit
 • , måtte, måttet , fick, fått 1
 • kan, kunne, kunnet kunna, kunde, kunnat
 • kan lide, kunne lide, har kunnet lide gilla, gillade, har gillat
 • spørge, spurgte, spurgt fråga, frågade, frågat
 • , fik, fået , fick, fått
 • hjælpe, hjalp, hjulpet hjälpa, hjälpte, hjälpt
 • tage, tog, taget ta, tog, tagit
 • fortælle, fortalte, fortalt berätta, berättade, berättat
 • gøre, gjorde, gjort göra, gjorde, gjort

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/danska-verb.8235539.html

Dela