Danska Prov HT-18, allt möjligt

Övningen är skapad 2018-11-15 av emmahakansson. Antal frågor: 78.
Välj frågor (78)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sjuk syg
 • keps -ar en kasket -ter
 • förhållande en holdning -er
 • stjärna en stjerne -r
 • lägenhet en lejlighed -er
 • fru en kone -r
 • torn en tårn -e
 • häst en hest -e
 • tak et tag -e
 • sång en sang -e
 • dotter en datter, døtre
 • lag et hold
 • pengar penge
 • besviken skuffet
 • tur heldig
 • och og
 • älskar elsker
 • vart hvor
 • när hvornår
 • vem hvem
 • Vem hvis
 • vad hvad
 • varför hvorfor
 • hur hvordan
 • vilken hvilken
 • vilket hvilket
 • jag jeg
 • du du
 • han han
 • hon hun
 • den den
 • det det
 • vi vi
 • ni I
 • de de
 • Ni De
 • mig mig
 • dig dig
 • honom ham
 • henne hende
 • oss os
 • er jer
 • dem dem
 • Er Dem
 • min min
 • din din
 • hans hans
 • hennes hendes
 • vår vores
 • er -s jeres
 • deras deres
 • Er -s Deres
 • arbeta arbejde, arbejdede, arbejdet
 • titta kigge, kiggede, kigget
 • starta starte, startede, startet
 • göra lave, lavede, lavet
 • öppna åbne, åbnede, åbnet
 • komma ihåg huske, huskede, husket
 • rita tegne, tegnede, tegnet
 • sakna savne, savnede, savnet
 • sparka fyre, fyrede, fyret
 • studera studere, studerede, studeret
 • älska elske, elskede, elsket
 • hinna , nåede, nået
 • , døede, døet
 • använda bruge, brugte, brugt
 • resa rejse, rejste, rejst
 • äta spise, spiste, spist
 • känna kende, kendte, kendt
 • höra høre, hørte, hørt
 • drömma drømme, drømte, drømt
 • vara være, er, var, været
 • har have, har, havde, haft
 • se se, ser,, set
 • sitta sidde, sidder, sad, siddet
 • säga sige, siger, sagde, sagt
 • bliva blive, bliver, blev, blevet
 • sjunga synge, synger, sang, sunget

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/danska-prov-ht-18-allt-mojligt.8586878.html

Dela