Danska prov - Glosor, grammatik, fraser

Övningen är skapad 2018-05-07 av strandqvist. Antal frågor: 79.
Välj frågor (79)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hvad? vad?
 • hvem? vem?
 • hvor var
 • hvordan hur
 • hvorfor varför
 • hvornår när
 • hvis vem
 • hvorhen vart
 • jeg jag
 • du du
 • han hun han hon
 • den det den det
 • vi vi
 • I Ni
 • de de
 • De Ni - artigt
 • mig mig
 • dig dig
 • ham hende honom henne
 • den det den det
 • os oss
 • jer er
 • dem dem
 • Dem Er - artigt
 • min mit mine min mitt mina
 • din dit dine din ditt dina
 • hans hendes hans hennes
 • vores vårt
 • jeres erat
 • deres deras
 • Deres Erat - artigt
 • en skuespiller en skådespelare
 • en film en film
 • en sygeplejerske en sjuksköterska
 • en uddanelse en utbildning
 • håndbold handboll
 • fodbold fotboll
 • et barn, børn ett barn
 • en fødselsdag en födelsedag
 • en søn en son
 • en datter en dotter
 • en kone en fru
 • lige nu just nu
 • meget mycket
 • spille spela
 • vokse op växa upp
 • begynde börja
 • komme kom kommet komma kom kommit
 • blive blev blevet bliva blev blivit
 • være var været vara var varit
 • have havde haft har ha haft
 • nord for norr om
 • verden världen
 • sammen med tillsammans med
 • en alkoholiker en alkoholist
 • selv om även om
 • arbejde arbeta
 • bo bo
 • fortælle berätta
 • kunne kunne kunnet kunna kunna kunnat
 • mange pengar mycket pengar
 • en familie en familj
 • en avis en tidning
 • en forretning ett företag
 • et hus ett hus
 • en ven en vän
 • en dreng en pojke
 • en lejlighed en lägenhet
 • om sommeren om sommaren
 • bo bo
 • spise äta
 • spørge spurgte spurgt fråga frågade frågat
 • få fik fået få fick fått
 • hjælpe hjalp hjulpet hjälpa hjälp hjälpt
 • tage tog taget ta tog tagit
 • jeg er vokset op i malmö jag är uppväxt i malmö
 • jeg er begyndt spille fodbold jag har börjat spela fotboll
 • jeg er kommen hjemme jag har kommit hem
 • jeg er blivet far jag har blivit pappa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/danska-prov-glosor-grammatik-fraser.8236061.html

Dela