Danska Kapitel 2

Övningen är skapad 2018-07-18 av ebbabjursell. Antal frågor: 66.
Välj frågor (66)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en aftale an appointment
 • aftalen appointment
 • en computer a computer
 • computeren computer (best form)
 • en dialog a dialogue
 • dialog dialogue (best form)
 • et kapitel a chapter
 • kapitlet chapter (best form)
 • en kuglepen a pen
 • kuglepennen pen (best form)
 • en mobil a mobile
 • mobilen mobile (best form)
 • et møde a meeting
 • møde meeting (best form)
 • en notesbog a notebook
 • notesbogen notebook (best form)
 • en opgave an assignment
 • opgaven assignment (best form)
 • et spørgsmål a question
 • spørgsmålet question (best form)
 • en telefon a telephone
 • telefonen telephone (best form)
 • forstår to understand
 • forstå understand
 • gentager to repeat
 • gentag repeat
 • har to have
 • hav have
 • lærer to learn
 • lær learn
 • læser to read
 • læs read
 • siger to say
 • sig say
 • skriver to write
 • skriv write
 • slukker to turn off
 • sluk turn off
 • dansk danish
 • hvordan how
 • hvornår when
 • bagefter afterwards
 • fint fine
 • godt well
 • i weekenden at/during the weekend
 • igen again
 • kun only
 • måske maybe
 • næste gang next time
 • en, et 1
 • to 2
 • tre 3
 • fire 4
 • det går godt I am well, th+ings are going well
 • det går fint I am fine, things are going well
 • det ved jeg ikke i don't know
 • god weekend have a nice weekend
 • hvordan går det? how are you doing, how are things going
 • i lige måde the same to you
 • ikke så godt not so/that well
 • kom godt hjem get home safely
 • kom ind come in
 • selv tak you're welcome
 • sid ned sit down
 • takæ for i dag thank you for today
 • vi ses see you

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/danska-kapitel-2.8281701.html

Dela