Dansk- Svensk ordliste

Övningen är skapad 2020-06-16 av lisselott. Antal frågor: 81.
Välj frågor (81)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • almindelig vanlig
 • anbefale rekommendera
 • ballade oväsen, bråk
 • begynde börja
 • betingelse villkor
 • bruge använda
 • bevægelse rörelse
 • endelig till sist
 • finde ut af lösa, komma på
 • forskel skillnad
 • forskellig olika
 • forkert fel, felaktigt
 • forlade lämna
 • forlange kräva
 • formål syfte
 • fornemmelse känsla
 • fortryde ångra
 • fremme underlätta
 • føle känna
 • gengive återge
 • held og lykke lycka till
 • hensigt syfte
 • holde op sluta
 • huske komma ihåg
 • hvis om, vems
 • hvordan hur
 • hvornår när
 • hyggelig trevlig
 • ifølge enligt
 • indrømme medge, erkänna
 • invitere inbjuda
 • især särskilt
 • ked af det ledsen
 • kedelig tråkigt
 • komme ud for råka ut för
 • kursus kurs
 • lade være låta bli
 • køn snygg
 • lave göra, tillverka
 • lige rakt
 • kan lide tycka om
 • lukke stänga
 • minde om påminna om
 • muligvis möjligen
 • nem lätt
 • nysgerrig nyfiken
 • hinna
 • omhyggeligt omsorgsfullt
 • omtrent ungefär
 • opfordre uppmana
 • oprindelig ursprungligen
 • overordentlig utomordentlig
 • parat redo
 • pjat trams
 • pleje sköta, bruka
 • ramme träffa
 • regne ud inse, räkna ut
 • selvfølgelig självklart
 • række rad
 • sammenligne jämföra
 • simpelthen helt enkelt
 • sjov rolig
 • skuffet besviken
 • skyldes bero på
 • stadigvæk fortfarande
 • straks nu, snart
 • synes tycker
 • sær konstig
 • tabe förlora
 • tage sig af ta hand om
 • tegne rita
 • temmelig ganska
 • tilfreds nöjd
 • til lykke grattis
 • trussel hot
 • uheld otur
 • vaske tvätta
 • vidunderlig fantastisk
 • yde prestera
 • ærgre irritera
 • vrøvl trams

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/dansk-svensk-ordliste.9818322.html

Dela