Daniel v. 49

Övningen är skapad 2016-12-05 av carlil63. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • next to bredvid
 • I overslept jag försov mig
 • silly dum
 • hurry up skynda dig
 • catches fångar
 • knocks on knackar på
 • I'm sorry jag är ledsen
 • stayed up var uppe
 • should bör
 • nowadays nuförtiden
 • agree håller med
 • Ms fröken

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/daniel-v-49.6910113.html

Dela