Daniel v. 4

Övningen är skapad 2017-01-23 av carlil63. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • responsible for ansvarig för
 • autumn höst
 • perform framföra
 • suggest föreslår
 • than än
 • male manlig
 • female kvinnlig
 • change förändras
 • relatives släktingar
 • had to var tvungen att
 • pets husdjur
 • keep har

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/daniel-v-4.7007571.html

Dela