D and I Art, My, Your 1.2

Övningen är skapad 2014-09-22 av sra_thomen. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Los hombres The men
 • Unos hombres Some men
 • El hombre The man
 • Un hombre A man
 • La mujer The woman
 • Las mujeres The women
 • Una mujer A woman
 • Unas mujeres Some women
 • Una persona A person
 • La persona The person
 • Some people Unas personas
 • The people Las personas

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/d-and-i-art-my-your-1-2.3859562.html

Dela