Crime in books Wings 9

Övningen är skapad 2016-10-02 av Johanna_E. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mansion herrgårdsbyggnad
 • desolate öde, ödslig
 • upon their arrival vid deras ankomst
 • framed inramad
 • nursery rhyme barnkammarramsa
 • piece of bric-a-brac prydnadssak
 • figurine statyett
 • sentenced dömd
 • fail misslyckas
 • convict döma
 • trapped fångad
 • remove avlägsna
 • refer to räknas
 • suspect misstänka
 • billion miljard
 • purpose syfte
 • appeal to locka
 • fictitious fiktiv, påhittad
 • headed by ledd av
 • adolescence tonårstid
 • advisor rådgivare
 • despite trots
 • determination beslutsamhet
 • ruthless hänsynlös
 • gambling spel
 • bootlegging illegal tillverkning och försäljning av spritdrycker
 • legal front laglig fasad
 • skilled skicklig
 • a moral code moral, moraliska regler
 • collaboration samarbete
 • widely av många; allmänt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/crime-in-books-wings-9.6631098.html

Dela