Crime dramas on TV

Övningen är skapad 2017-09-19 av Johanna_E. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • at first glance vid första ögonkastet
 • trace spåra
 • county grevskap (del av landet)
 • picturesque pittoresk
 • retirement pensionering
 • well-trimmed välklippt
 • hedge häck
 • vice svagheter, brister, synd
 • artificial konstgjord
 • suicide självmord
 • occur inträffa
 • investigation utredning
 • fair rättvis, schysst
 • patient tålmodig
 • fancy tjusigt
 • conclusion slutsats
 • interfere blanda sig i
 • fictional påhittad
 • aired sändes
 • suspense spänning
 • urge behov
 • guidelines riktlinjer
 • blend in smälta in
 • deserve förtjäna
 • code regelsamling
 • legal system rättsystem
 • blood spatter blodstänk
 • fancy tjusig, läcker
 • pick välja ut
 • sedative lugnande medel
 • the killing själva dödandet
 • evidence bevis
 • despite trots
 • gory blodig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/crime-dramas-on-tv.6631077.html

Dela