Comunicare 1 - dire, bere, uscire, venire

Övningen är skapad 2018-07-07 av camillalindskoug. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jag säger io dico
 • du säger tu dici
 • han säger lui dice
 • vi säger noi diciamo
 • ni säger voi dite
 • de säger loro dicono
 • jag dricker io bevo
 • du dricker tu bevi
 • hon dricker lei beve
 • vi dricker noi beviamo
 • ni dricker voi bevete
 • Ni dricker (p.) Loro bevono
 • jag går ut io esco
 • du går ut tu esci
 • Ni går ut (s.) Lei esce
 • vi går ut noi usciamo
 • ni går ut voi uscite
 • de går ut loro escono
 • jag kommer io vengo
 • du kommer tu vieni
 • han kommer lui viene
 • vi kommer noi veniamo
 • ni kommer voi venite
 • de kommer loro vengono
 • jag dricker inte spritdrycker non bevo superalcolici
 • Vad säger ni? Jag förstår inte. Cosa dice? Non capisco.
 • På morgonen går jag ut klockan åtta. Di mattina esco alle otto.
 • Jag kommer i morgon klockan nio. Vengo domani alle nove.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/comunicare-1-dire-bere-uscire-venire.8280643.html

Dela