Annonser


Gracias Los verbos

Övningen är skapad 2020-02-27 av Alejandra2015. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Yo vivo Jag bor
 • Tú vives du bor
 • él-ella vive han-hon bor
 • yo soy jag är
 • Tú eres du är
 • él-ella es han-hon är
 • Yo tengo jag har/är
 • Tú tienes Du har/är
 • él-ella tiene han-hon har/är
 • Me llamo jag heter
 • te llamas du heter
 • se llama han-hon heter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gracias-los-verbos.9402321.html

Dela