Citat-Latin

Övningen är skapad 2019-03-10 av JagHatarLarsLindman. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ad Bestias! (kasta dem) till vilddjuren
 • Alea iacta est Tärningen är kastad
 • Anno Domini I herrens år
 • Aqua vitae Livets vatten
 • Aquila non capit muscas Örnen fångar inte flugor
 • Carpe diem Fånga dagen
 • Cave canem Akta dig för hunden
 • Civis Romanus sum Jag är romersk medborgre
 • Columna regni sapientia Visheten är rikets stöd
 • Da mi basia mille! Ge mig tusen kyssar!
 • Deus protector noster Gud är vår beskyddare
 • Dies diem docet Den enda dagen lär den andra
 • Dies irae Vredens dag
 • Dixi Jag har talat
 • Dominus vobiscum Herren (vare) med er!
 • Epistula non erubescit Ett brev rodnar inte
 • Fabula docet Fabeln lär
 • Festina lente Skynda långsmat
 • Fortuna caeca est Lyckan är blind
 • Genius loci Ställets skyddsande
 • Gutta cavat lapidem Droppen urholkar stenen
 • Habemus papam Vi har en påve
 • Hic iacet Här vilar
 • Historia magistra vitae Historien är livets läromästare
 • Homo homini lupus Människan är en varg mot människan
 • Homo mensura Människan är alltings mått
 • Homo sapiens Den visa människan
 • Ignorabimus Vi kommer förbli okunniga
 • Imperium romanum det romerska riket
 • In medio stat virtus Dygden finns i mitten
 • In vino veritas I vinet sanning
 • Inter arma caritas Välgörenhet bland vapen
 • Magister dixit Magistern har sagt
 • Nosce te ipsum Känn dig själv
 • Nemo nisi mors Ingen utom döden (skall skilja oss åt)
 • panem et circense bröd och skådespel
 • Pater patriae Fäderneslandets fader
 • Tempus fugit Tiden flyger
 • Urbi et orbi För staden och världen
 • Urbs aeterna Den eviga staden

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/citat-latin.8952485.html

Dela

Annonser