Chez nous 4 kap. 4a & 4b

Övningen är skapad 2020-02-22 av ChrisCallrissian. Antal frågor: 113.
Välj frågor (113)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • modig courageux - euse
 • perrong quai
 • nästan presque
 • samtidigt en même temps
 • de bestämde ils se sont mis d'accord
 • hon är (längd) hon mäter elle mesure
 • knappt à peine
 • hästsvans queue de cheval
 • förutom sauf
 • liggande cauché - e
 • han ser ut att il a l'air de
 • han har druckit il a bu
 • rena propres
 • hemlös S.D.F
 • han är antagligen il doit être
 • helt enkelt tout simplement
 • runt omkring sig autour d'elle
 • fortfarande toujours
 • den ene av dem l'un d'entre eux
 • kraftigt byggd baraqué - e
 • ligister voyous
 • sovande person dormeur - euse
 • med låg röst à voix basse
 • de lutar sig över ils se penchent sur
 • söka igenom, rota i fouiller
 • hjärta cœur
 • det slår hårt il bat fort
 • ingen har rätt attt personne n'a le droit de
 • undan för undan petit à petit
 • försvara sig se dèfendre
 • steg des pas
 • sluta med det där arrêtez-moi ça
 • lämna i fred laissez tranquille
 • lämna tillbaka till honom rendez-lui
 • häpen stupéfait - e
 • offer victime
 • vi drar on se tire
 • de försvinner ils disparaissent
 • det var som tusan ça alors
 • vad har hänt qu'est-ce qui s'est passé
 • jag medger j'avoue
 • upprörd indigné - e
 • de kliver ombord ils montent
 • han sätter sig il s'assoit
 • utmattad crevé - e
 • jag hade jour j'étais de garde
 • jag somnade je me suis endormi
 • han kliver av il descend
 • han insisterade il a insisté
 • bjuda henne på middag l'inviter à dîner
 • tåget sätter sig åter i rörelse le train se remet en marche
 • han avlägsnar sig il s'éloigne
 • tusan också mince alors
 • stöld vol
 • åtminstonde au moins
 • själv lui-même
 • företag/firma société
 • som importerar qui importe
 • Antillerna les Antilles
 • han skulle vilja il voudrait
 • mer eller mindre plus ou moins
 • tyst silencieux - euse
 • vänlig aimable
 • förhandla om affärer traiter des affaires
 • kontrakt contrat
 • lokal, från orten local - e
 • planteägare planteur - euse
 • man har lurat honom on l'a trompé
 • givetvis, självklart évidemment
 • i tid à l'heure
 • skugga ombre
 • palm palmier
 • som skyddar från qui protège de
 • gassande sol soleil de plomb
 • han svettas il transpire
 • han har tagit av sig il a enlevé
 • kavaj veste
 • slips cravate
 • papperspåse poche en papier
 • sorgset avec tristesse
 • härifrån, från trakten d'ici
 • missnöjd mécontent - e
 • han flyttar sig il se pousse
 • långt ifrån loin de
 • hon suckar elle soupire
 • hon torkar sig (om) elle s'essuie
 • panna front
 • näsduk mouchoir
 • handla, gå ärenden faire des courses
 • kreolspråk créole
 • han tar fram il sort
 • tidning journal
 • han börjar il se met à
 • hon rycker på axlarna elle hausse les épaules
 • hon förstår antagligen inte elle ne doit pas comprendre
 • han drar il tire
 • inne i dedans
 • hon sträcker ut elle étend
 • otroligt incroyable
 • han har ingen lust att il n'a pas envie de
 • dra till sig attirer
 • uppmärksamhet attention
 • smula miette
 • hon snor elle pique
 • tugga, munsbit bouchée
 • den sista le dernier
 • han biter i den il mord dedans
 • han knölar ihop den till en boll il met en boule
 • han kastar den il la jette
 • soptunna poubelle
 • på marken par terre
 • tecken signe
 • varm, hjärtlig chaleureux - euse

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/chez-nous-4-kap-4a-4b.9650536.html

Dela

Annonser