Annonser


Chapter 7

Övningen är skapad 2019-03-10 av joannalh. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • classroom building jiàoxuélóu
 • teaching jiàoxué
 • storeyed building lóu
 • here zhèr
 • library túshūguǎn
 • side biān
 • north běibian
 • south nánbian
 • south nánbian
 • west xībian
 • east dōngbian
 • sports ground yùndòngchǎng
 • gym tǐyùgǔan
 • restaurant fànguǎn
 • also, too, as well, in addition hái
 • supermarket chāoshì
 • go, leave, depart
 • where nǎr
 • bank, banking house yínháng
 • know zhīdào
 • with gēn
 • too, much too tài
 • toilet, washroom wèishēngjiān
 • Im sorry, sorry, excuse me duìbuqǐ
 • it doesnt matter, never mind, thats all right méi guānxi
 • shop, store shāngdiàn
 • inside, interior lǐbian
 • place, location dìfang
 • in front, ahead, before qiánbian
 • see, look, watch kàn
 • there nàr
 • exactly, precisely jiù

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/chapter-7.8951361.html

Dela