Chapter 21

Övningen är skapad 2019-05-07 av steningehojden. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • pet husdjur
 • ordinary vanlig
 • has won har vunnit
 • prize pris
 • more than fler än
 • competition tävling
 • important viktigt
 • learn lära sig
 • obstacle hinder
 • owner ägare
 • proud of stolt över
 • Danish dansk
 • both både
 • share dela

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/chapter-21.9064792.html

Dela