Chapter 21 - Stowaway labrador

Övningen är skapad 2019-05-12 av bst0917. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fripassagerare stowaway
 • tillbringa, tillbringade spend, spent
 • på landet in the country
 • toalett toilet
 • vänta på wait for
 • förstå understand
 • möjlig possible
 • läsa read
 • helt enkelt simply
 • veta, visste know, knew
 • springa, sprang run, ran
 • mystisk mysterious
 • började bli sent was getting late

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/chapter-21-stowaway-labrador.9073855.html

Dela