Chapter 18

Övningen är skapad 2019-04-08 av bst0917. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • utsikten the view
 • i alla riktningar in all directions
 • mitt i in the heart of
 • nästan almost
 • röra touch
 • gräsmatta lawn
 • enligt according to
 • ge, gav give, gave
 • den mest kända the most famous
 • vad som helst anything
 • allt everything
 • alla everybody

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/chapter-18.9024834.html

Dela