Chapter 10b, Teen Magazine

Övningen är skapad 2011-05-10 av julreh. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tjatarjämt is always going on
 • vill att jag ska ha wants me to have
 • i min ålder my age
 • gammalmodig old-fashioned
 • lyda obey
 • kär i in love with
 • osäker uncertain
 • utanför left out
 • koncentrera sig concentrate
 • blyg shy
 • råd advice
 • vad jag ska göra what to do
 • omtänksam caring
 • kan man säga, liksom sort of
 • vi två the two of us

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/chapter-10b-teen-magazine.753229.html

Dela