chapitre4

Övningen är skapad 2016-01-19 av julreh. Antal frågor: 74.
Välj frågor (74)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hemgift une dot
 • stipendium une bourse
 • användas till servir à
 • den används till min utbildning il sert à m'éducation
 • en utbildning une éducation
 • en stipendiat un boursier
 • samma même
 • gymnasium un lycée
 • en advokat un avocat
 • begåvad doué-e
 • författare un écrivain
 • en talare un orateur
 • missnöjd mécontent-e
 • fattig pauvre
 • göra rendre
 • viss certain-e
 • leende souriant-e
 • panna un front
 • bred large
 • brinnande ardent-e
 • önska désirer
 • brist på pengar un manque de moyens
 • ungdom une jeunesse
 • älska varandra s'aimer
 • under tiden entre-temps
 • grunda fonder
 • på den tiden de l'époque
 • delta i ngt participer à qc
 • uppmana folket att ta till vapen appeler le peuple aux armes
 • dold caché-e
 • vara(om tid) durer
 • ge vika céder
 • en tår une larme
 • äga rum avoir lieu
 • vittne un témoin
 • passionerat passionément
 • lycka un bonheur
 • hemmets vrå le coin du feu
 • kämpa för ngt lutter pour qc
 • du kämpar tappert tu luttes courageusement
 • penna une plume
 • ord une parole
 • en son un fils
 • medryckt entraîné-e
 • dela partager
 • hopp un espoir
 • frukta craindre
 • han fruktar il craint
 • hotad menacé-e
 • fara un danger
 • okänslig insensible
 • påverka affecter
 • ännu mer encore davantage
 • ha fel avoir tort
 • gamla, f.d ancien-ne
 • medlem un membre
 • styra gouverner
 • enväldig souverain-e
 • till varje pris à tout prix
 • fiende un ennemi
 • halshuggen guillotiné-e
 • återfordra, kräva réclamer
 • fred une paix
 • avslöja dénoncer
 • överdrift excès
 • terrorväldet la Terreur
 • arrestera arrêter
 • förd conduit-e
 • giljotin, schavott échafaud
 • häftig, våldsam véhément-e
 • avrättning une exécution
 • medbrottslighet une complicité
 • förvånande surprenant-e
 • klädd i habillé-e en

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/chapitre4.5630944.html

Dela