Cellteori

Övningen är skapad 2019-09-24 av Nippe. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • En idé baserad på vetenskaplig fakta Hypotes
 • En bekräftad hypotes med vetenskapligt bevis Teori
 • En illustration för att förklara ett fenomen Modell
 • När en ny teori bevisas som invaliderar den gamla teorin Pardigramskifte
 • Hur möjligt det är på att hitta fel i en teori Falsifierbarhet
 • Hävdar sig vara baserad på vetenskap men inte baserad på vetenskaplig fakta Pseudovetenskap
 • Att liv uppkom spontant ur död materia Uralstring
 • Livets tre grupper/riken (Bokstavsordning 1) Arkeer
 • Livets tre grupper/riken (Bokstavsordning 2) Bakterier
 • Livets tre grupper/riken (Bokstavsordning 3) Eukaryoter
 • Små organ i en cell Organell
 • Löslig i vatten Hydrofil
 • Löslig i fetter Hydrofob
 • Producerar egen energi Autotrof
 • Behöver att andra organismer genererar energin åt en Heterotrof
 • Produkt som bildas när glukos bryts ner i glykolysen Pyrodruvsyra
 • En energirik produkt som används till cellens energikrävande funktioner ATP
 • Finns i mitokondrien och sammanfogas med pyrodruvsyra för att bilda citronsyra Oxalsättiksyra
 • Namnet på en av de energirika vätebärarna som bildas i glykolysen och citronsyracykeln (Ordning 1) FADH2
 • Namnet på en av de energirika vätebärarna som bildas i glykolysen och citronsyracykeln (Ordning 2) NADH
 • Steget i cellandningen som oxiderar vätebärarna i citronsyracykeln Andningskedjan
 • Glukos, fettsyror och aminosyror Monosakarider

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/cellteori.9270373.html

Dela