Capoeira

Övningen är skapad 2020-06-30 av Lnlnlnce. Antal frågor: 55.
Välj frågor (55)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ett Um
 • Två Dois
 • Tre Três
 • Fyra Quatro
 • Fem Cinco
 • Sex Seis
 • Sju Sete
 • Åtta Oito
 • Nio Nove
 • Tio Dez
 • Hand Mao
 • Arm Braco
 • Huvud Cabeca
 • Armbåge Cotovelo
 • Ben Perna
 • Fot Pe
 • Knä Joelho
 • Jag Eu
 • Du Voçê
 • Han Ele
 • Hon Ela
 • Vi Nós
 • Ni Voçés
 • Dem (maskulin) Eles
 • Dem(feminin) Elas
 • Igen De novo
 • En gång till Mais uma vez
 • Såhär Assim
 • Sämre Pior
 • Bättre Melhor
 • Lite Pouco
 • Mycket Muito
 • Vänster Esquerda
 • Höger Direita
 • Bakåt Para trás
 • Framåt Para frente
 • Mer Mais
 • Mindre Menos
 • Snabbt Rápido
 • Långsamt Devagar
 • Kringgå Esquiva
 • Mästare Mestre
 • Cirkel Roda
 • Spel Jogo
 • Spela capoeira Jogar capoeira
 • Runt världen (cirkeln) Volta ao mundo
 • Huvudinstrumentet i capoeira Berimbau
 • Capoeiratrumman Atabaque
 • Capoeiratamburinen Pandeiro
 • Oskar Graveto
 • Clara Aurora
 • Alan Preá Do Mato
 • Hjula Ao
 • Spark (hammaren) Martelo
 • backflip från marken Macaco

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/capoeira.9819674.html

Dela