Capitulo doce

Övningen är skapad 2018-01-18 av jeppe0358. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • resfriado förkyld
 • enamorado förälskad
 • cansado trööt
 • solo ensam
 • seguro säker
 • Felipe lleva un diaro Felipe för dagbok
 • escribe (han) skriver
 • portátil bärbar dator
 • miércoles onsdag
 • donde där
 • papá pappa
 • todo el día hela dagen
 • ¡Qué mala suerte tengo! vilken otur jag har!
 • toda la clase hela klassen
 • parque de advetnuras äventyrspark
 • un mensaje ett sms
 • dice lyder
 • los compañeros kompisarna
 • no es justo det är inte rättvist
 • paso del cole jag struntar i plugget
 • si om
 • ¿me quiere? tycker hon om mig
 • mario dice que sí mario säger att det är så
 • ¿la llamo? ska jag ringa henne?
 • sola ensam
 • los otros de andra
 • te echo de menos jag saknar dig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/capitulo-doce.7946777.html

Dela