Cap.10 El abuelo está de visita

Övningen är skapad 2020-03-25 av mascaro. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • el abuelo farfar, morfar
 • de visita på besök
 • ve la tele han tittar på teve
 • entra han går in
 • entrar att gå in
 • ¿cómo estás? hur mår du?
 • estoy jag mår/är
 • toma hon tar/hon dricker
 • tomar att ta
 • el zumo juicen
 • la naranja apelsinen
 • empiezas du börjar
 • cuándo när
 • terminas du slutar
 • termino jag slutar
 • terminar att sluta
 • haces du gör
 • estoy jag är
 • juego jag spelar
 • el baloncesto basketbollen
 • el dinero pengarna
 • tomo jag tar
 • en casa hemma
 • veo la tele jag tittar på teve
 • a veces ibland
 • juego al ordenador jag spelar dator
 • chateo jag chattar
 • escucho jag lyssnar
 • escuchar att lyssna
 • la música musiken
 • toco jag spelar
 • tocar att spela
 • la flauta flöjten
 • nunca aldrig
 • estudias du studerar
 • estudiar att studera
 • casi nästan
 • siempre alltid
 • hago jag gör
 • el deber läxan
 • voy jag åker/går

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/cap-10-el-abuelo-esta-de-visita.6377335.html

Dela